• 0868.222.334
  • dongtrunghathaohoalam@gmail.com
  • Thủ thuật
  • 2021-01-15 11:57:53

Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Quá Trình Nuôi Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

👉3 Yếu tố ảnh hưởng tới quá trình nuôi nấm ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO🍄


🍄Nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris là loại nấm ̣dươc liệu quý tương tự như nấm Cordyceps sinensis và được sử dung nhiều trong y hoc cổ truyền trong nhiều năm qua. Khác với nấm Cordyceps sinensis với sản lượng rất ít và chỉ mọc trong tự nhiên, loài nấm Cordyceps militaris có thể đươc nuôi trông̀ trong điều kiên nhân tạo. Ở các điều kiên môi trường khác nhau, sự hình thành các dang bào tử cũng cho thấy sư ̣ khác biêt, như viêc tao bào tử tròn tao ra trên môi trường nuôi
cấy rắn. Có 4 giai đoan chính trong sự phát triển viêc sản xuất của nấm, bao gồm: giai đoan tao hê ̣ sơi, giai đoan tao sắc tố, giai đoan nảy chồi, và giai đoan tao quả thể (Lu et al., 2005). Vì vậy để đạt được kết quả nấm có chất lượng cao thì ta cần kiểm soát 3 yếu tố sau:
🔹1. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ
Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến viêc tạo quả thể trong nuôi trồng nấm. Các nghiên cứu cho thấy khoảng nhiệt độ 18–22 °C là tối ưu cho sự sinh trưởng sinh khối nấm và năng suất quả thể. Tuy nhiên, quá trình này sẽ giảm mạnh khi tăng nhiêṭ đô ̣ trên 25oC. Do đó, cần lưu ý về yếu tố nhiệt độ môi trường khi trồng nấm và phải đảm bảo điều kiện này khi tiến hành nuôi trồng nấm ở khu vực có nhiệt độ môi trường không thích hợp, như sử dụng máy điều hòa.
🔹2. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
Cường độ ánh sáng cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình nuôi cấy tao quả thể nấm. Trong điều kiên che tối, viêc tạo quả thể bi ̣ức chế cường đô ̣ ánh sáng tối ưu cho sinh trưởng của nấm có thể dao động tùy chủng nấm, tuy nhiên từ 500-1000 lux được xem là điều kiên thı́ch hơp nhất. Do đó cần thiết kế các chế độ chiếu sang phù hợp trong phòng nuôi khi nuôi trong điều kiện nhân tạo đối với nấm C. militaris.
🔹3. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ THOÁNG KHÍ VÀ ẨM ĐỘ:
Đô ̣ thoáng khı́ tốt kı́ch thích sự sinh trưởng của tơ nấm và tổng sinh khối nấm. Khoảng ẩm đô ̣ thı́ch hơp cho nấm dao đông từ 70–90 %, tương đương với đô ̣ ẩm không khí trong tư nhiên sẽ phù hơp cho viêc tao quả thê.̉ Khi đô ̣ ẩm thấp sẽ làm môi trường khô nhanh han chế sự phát triển của tơ nấm cũng như quả thể. Vì vậy trong phòng nấm cần bổ sung ẩm bằng máy phun ẩm với nguồn nước sạch khuẩn. Ngoài độ thoáng khí và ẩm độ, dic̣h nuôi cấy C. militaris cần đươc chú ý duy trı̀ pH trong khoảng 6.0–6.5, nhiêṭ đô ̣ 20–25°C và bổ sung các nguồn dinh dưỡng như carbohydrate, nitrogen và muối khoáng.
Đông trùng hạ thảo BioFun luôn kiểm soát chặt chẽ các điều kiện trên để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt nhất. Và hàng năm cứ giai đoạn thời tiết cuối thu đầu đông đông trùng hạ thảo BioFun hàng đẹp, vượt tiêu chuẩn. Như hình các anh chị thấy kí chủ tươi Đông trùng hạ thảo BioFun có con dài tới 11,5 cm. Nếu đứng cạnh hàng sinh khối tươi thì độ dài cũng không kém.

Hotline 1: 0868.222.334 Hotline 2: 0355.099.806 Hotline 3: 0961.701.363

HOA LÂM FOREST

Đăng ký nhận tin